20/10/19 - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παρατηρούμε εσχάτως την εμφάνιση ισχυρών κυκλώνων στην Ευρώπη, με καταστροφικές συνέπειες στη γεωργία και στις περιουσίες των πολιτών. Αντικυκλώνες κατερχόμενοι από τη Ρωσία και το Πολικό Βόρειο γεωγραφικό μήκος, σχηματίζουν ισχυρές καταβατικές αστάθειες που, σε συνδυασμό με τη θαλάσσια θερμοκρασία, δημιουργούν καταιγίδες τροπικού τύπου, με θυελλώδεις ανέμους της τάξεως των 150 χ.α.ω, ισχυρά ηλεκτρικά φορτισμένες με κεραυνούς και καταρρακτώδη βροχή. Τα φαινόμενα αυτά αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή.

Οι συνέπειες στη γεωργική παραγωγή και στις προστατευμένες καλλιέργειες θερμοκηπίων είναι τέτοιες, ώστε παρατηρείται ολική καταστροφή.
Οι καταιγίδες φθάνουν στο σημείο να αφανίζουν από τους κεραυνούς ολόκληρα κοπάδια αιγοπροβάτων, μέσα στα ποιμνιοστάσιά τους, ενώ περικλείουν κινδύνους για τους ανθρώπους της υπαίθρου.

Τα καιρικά αυτά φαινόμενα εμφανίζονται στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, ενώ στην Κρήτη εμφανίστηκαν τον χειμώνα.

Αποζημιώσεις κτηνοτροφικές και γεωργικές για τέτοιου τύπου φαινόμενα δεν υπάρχουν για τη χώρα μου από την ΕΕ, αν και έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τη συχνή εμφάνιση αυτών, με έξαρση κατά τη χρονική περίοδο 2018-2019.

Δεδομένου ότι ο χειμώνας που έρχεται ίσως είναι δυσκολότερος, με ίδια ή ισχυρότερα καιρικά φαινόμενα, ερωτάται η Επιτροπή:
• Τι προτίθεται να πράξει για το πρόβλημα, και ιδιαίτερα για την καταγραφή του, καθώς και για την ένταξη της Ελλάδος σε νέες αποζημιωτικές τακτικές για την πρωτογενή παραγωγή εξαιτίας φαινομένων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή; 

© Copyright 2019-2O21 - A.Konstantinou - All Rights Reserved