Εκπαίδευση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000385/2021

προς την Επιτροπή / Άρθρο 138 του Κανονισμού 

Θέμα: Εκπαίδευση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

Στην ομιλία της στην τρίτη ευρωπαϊκή συνάντηση κορυφής για την εκπαίδευση (10.12.2020), η  αξιότιμη Πρόεδρος της Επιτροπής κα Von der Leyen, αναφέρθηκε στη νέα κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά την εκπαίδευση στην εποχή του κορονοϊού. 

Όπως εξήγησε, η τηλεκπαίδευση έχει σταθεί χρήσιμος αρωγός, ωστόσο δεν δύναται να  αντικαταστήσει την δια ζώσης εκπαίδευση. 

Επειδή εκτιμώ ότι δεν καλύφθηκε επαρκώς το ζήτημα των επιπτώσεων της πανδημίας στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες συνθήκες και τις αντιξοότητες που αυτές φέρουν. 

Επειδή η χρήση της τεχνολογίας ενδείκνυται για τη μαθησιακή υποστήριξη των εν λόγω παιδιών,  όμως χρειάζονται εξατομικευμένη διδασκαλία και προπαντός τον εκπαιδευτικό δίπλα τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες που καθιστούν δυσχερή έως αδύνατη την δια ζώσης  επαφή εκπαιδευτικού-μαθητή. 

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την ενημέρωση και επιμόρφωση της εκπαιδευτικής κοινότητας  στην χρήση ειδικών λογισμικών και προγραμμάτων φιλικών προς τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες; 

2. Με ποιο τρόπο θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς σε αυτό το έργο, προκειμένου και οι κοινοί  μαθητές, αλλά και τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να χαίρουν ίσων μαθησιακών ευκαιριών στο πλαίσιο της πανδημίας;

Α. Κωνστανίνου


© Copyright 2019-2O21 - A.Konstantinou - All Rights Reserved

Designed with Mobirise builder