Προστασία του Αιγαίου και της Μεσογείου από την προκαλούμενη από την Τουρκία ρύπανση

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000492/2021

προς την Επιτροπή / Άρθρο 138 του Κανονισμού 

Θέμα:  Προστασία του Αιγαίου και της Μεσογείου από την προκαλούμενη από την Τουρκία ρύπανση με πλαστικά απορρίμματα εισαγόμενα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης‑

Σύμφωνα με διεθνείς πηγές (WWF, Greenpeace, POLITICO, Deutsche Welle, Hürriyet, κ.ά.) η Τουρκία καταγγέλλεται ότι αδυνατεί να διαχειριστεί την ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων εισαγόμενων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τεκμαίρεται (WWF, Iούνιος 2019) ότι η Τουρκία απορρίπτει τα περισσότερα πλαστικά στη Μεσόγειο Θάλασσα και ότι, στο Αιγαίο Πέλαγος, η κύρια εστία μόλυνσης επικεντρώνεται στην περιοχή της Σμύρνης.

Επειδή, επιπλέον, το ζήτημα της μόλυνσης από πλαστικά είναι στην κύρια ατζέντα της ΕΕ (Ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος στις 22-12-2020 και κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/2174),

ερωτάται η Επιτροπή :

1. Πώς θα συνδράμει στην προστασία του οικοσυστήματος του Αιγαίου Πελάγους και της Μεσόγειου Θάλασσας από την παραπάνω μόλυνση που προκαλεί η Τουρκία, η οποία, αν και είναι μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), αποδεδειγμένα δεν μπορεί ή δεν ενδιαφέρεται να διαχειριστεί σύννομα και αποτελεσματικά την ανακύκλωση των πλαστικών απορριμμάτων;

2. Εφόσον οι εξαγωγές πλαστικών απορριμμάτων είναι νόμιμες μόνο όταν η χώρα εισαγωγής μπορεί αποδεδειγμένα να διαχειριστεί την ανακύκλωσή τους, ποιες κυρώσεις θα επιβληθούν στις χώρες της ΕΕ οι οποίες πραγματοποιούν εξαγωγές στην Τουρκία αν και η χώρα αυτή δεν μπορεί ή δεν ενδιαφέρεται να τα διαχειριστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών;


Α. Κωνστανίνου


© Copyright 2019-2O21 - A.Konstantinou - All Rights Reserved

Make a free site - More here