Διατροφική προστασία και ορθή ενημέρωση των καταναλωτών

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης   E-000852/2021


Το γαλλικό πρότυπο απεικόνισης διατροφικού προφίλ Nutri-Score φαίνεται να τυγχάνει, στo πλαίσιo  του συστήματος εμπρόσθιας επισήμανσης τροφίμων (Front-of-Pack Labelling - FOPL), ευρύτερης αποδοχής, αφού η προαιρετική χρήση του έχει ήδη εγκριθεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

Όμως, από συνδέσμους του κλάδου τροφίμων πληροφορούμαι ότι ο αλγόριθμος αξιολόγησης του Nutri-Score λειτουργεί προς όφελος των επεξεργασμένων και πολυσυστατικών τροφίμων - κυρίως λόγω της απλής παραμετροποίησης των συστατικών τους - και ταυτόχρονα αποτυγχάνει να αξιολογήσει και αδικεί τα φυσικής προέλευσης και μονοσυστατικά τρόφιμα (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, επιτραπέζιες ελιές κ.ά.), τα οποία, λόγω του φυσικού τρόπου παραγωγής τους, δεν επιδέχονται τροποποίηση στη σύστασή τους ώστε να επιτύχουν μια καλύτερη βαθμολογία και  κατάταξη με βάση τον αλγόριθμο. 

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς αποδέχεται ένα πρότυπο που δεν αξιολογεί ορθώς τη διαφορά ανάμεσα σε επεξεργασμένα  και μη τρόφιμα, ερχόμενο σε αντίθεση με τον κανονισμό 1169/2011; 

2. Γιατί δεν απαιτεί τη διόρθωση του προτύπου, ώστε να εξασφαλίζεται ορθή ενημέρωση των  καταναλωτών σε σχέση με επεξεργασμένα και μη τρόφιμα;

Αθανάσιος Κωνσταντίνου


© Copyright 2019-2O21 - A.Konstantinou - All Rights Reserved

Built with Mobirise - Go here