ALLIANCE FOR PEACE & FREEDOM

Η «Συμμαχία για την Ειρήνη και την Ελευθερία» (ΣΕΕ) επιδιώκει να προωθήσει τον παραδοσιακό πατριωτισμό. Για το σκοπό αυτό, ως πολιτικό κόμμα πανευρωπαϊκού επιπέδου, θα συνεργαστούμε σε αυτή τη βάση, για τους ακόλουθους στόχους:
► Υποστηρίζουμε μια Ευρώπη κυρίαρχων εθνών, στην οποία τα ανεξάρτητα κράτη συνεργάζονται σε μια συνομοσπονδιακή βάση για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας και να προστατεύσουν, να εορτάσουν και να προωθήσουν τις κοινές μας χριστιανικές αξίες και την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά.
► Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το δημοκρατικό έλλειμμα στο πλαίσιο των υφισταμένων δομών της ΕΕ παρέχοντας μια αποτελεσματική φωνή για τον μεγάλο αριθμό πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, οι οποίοι επί του παρόντος αποξενώνονται από τη δημοκρατική διαδικασία. Υποστηρίζουμε την αναβίωση της λαϊκής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, καθώς και την εξάλειψη της διαφθοράς και της επιρροής των χρημάτων και των εταιρικών μέσων ενημέρωσης στους πολιτικούς μας θεσμούς.
► Σκοπεύουμε να βοηθήσουμε τις οικογένειες, τους νομοταγείς πολίτες, τους νέους και τους ανέργους που αντιμετωπίζονται συχνά ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, παρέχοντας τις αντιπροσωπευτικές φωνές και την οργανωτική καθοδήγηση που χρειάζονται για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.
► Ενθερμοι υποστηρικτές του θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος για μια ειρηνική ζωή με αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στην πατρίδα κάθε ανθρώπου, είμαστε αντίθετοι στη μαζική μετανάστευση, η οποία συχνά οδηγεί σε διακρίσεις και ανισότητες - που πλήττουν τόσο τους μετανάστες όσο και τους αυτόχθονες πολίτες - στα έθνη υποδοχής. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε την ηγεσία και την εκπαίδευση που απαιτείται από τη Νεολαία της Ευρώπης για να αντισταθεί στην καταστροφή των παραδοσιακών μας αξιών και κατά συνέπεια των λαών και των πολιτισμών.
► Αναγνωρίζοντας ότι τα διαφορετικά έθνη μας είναι το καθένα μια εκτεταμένη οικογένεια, υποστηρίζουμε το σωστό και πρωταρχικό καθήκον κάθε εθνικής κυβέρνησης να ενεργεί ως πατέρας στο έθνος της και ειδικότερα να υπερασπίζεται τον λαό και τον κοινό πλούτο και την κληρονομιά του από τις αδικίες και την εκμετάλλευση που προκαλείται από τη «λογική» της αγοράς και τη διαφθορά των πολιτικών και των ελίτ.
► Αγωνιζόμαστε ιδιαίτερα για την Ειρήνη και για να αποκαλύψουμε και να αντιταχθούμε στις προσπάθειες που θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και δημιουργούν περιττή εχθρότητα προς το ανατολικό ήμισυ του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ενώ αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένες ανεπίλυτες ιστορικές διαμάχες μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών εθνών, είμαστε αποφασισμένοι ότι αυτές πρέπει να επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών, αντί να τις εκμεταλλευθούν διάφορες εξωτερικές προς την Ευρώπη δυνάμεις με τον κίνδυνο αυξημένων εντάσεων και ακόμη και πολέμου.

► Στην ηθική σφαίρα, η οποία υπέρκειται και θέτει τα όρια της συνόλου πολιτικής και των διαφόρων επί μέρους πολιτικών μας, επιδιώκουμε να ενσταλλάξουμε στους λαούς μας και στη νεολαία μας ένα σεβασμό στη ζωή από την αρχή μέχρι το τέλος της, ένα νέο πνεύμα εντιμότητος, ειλικρίνειας, αυτοθυσίας και ένα ήθος καθήκοντος.

Η ΣΕΕ τιμά : το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες.

Η ΣΕΕ δεν επιδιώκει κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Η ΣΕΕ έχει δεσμευθεί να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε άτομα και των δύο φύλων στο πλαίσιο της οργάνωσής του, με βάση τα προσόντα τους και απορρίπτει όλες τις μορφές διακρίσεων, ιδίως τις διακρίσεις λόγω φύλου.

(ΤΟ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΕ ΤΗΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ). 

Το λογότυπο σήμα που επιλέχθηκε για να ταυτοποιεί τη Συμμαχία για την Ειρήνη και την Ελευθερία, εμπνέεται άμεσα από την ελληνική μυθολογία, υπενθυμίζοντας το μύθο μιας αρχόντισσας με την ονομασία Ευρώπη και της σχέσεώς της με τον Δία. Αυτή είναι μια από τις πρώτες πηγές όπου εμφανίζεται το όνομα της Ευρώπης. Ο μύθος λέγει πώς ο Δίας ερωτεύθηκε αυτή την υπέροχη αρχόντισσα και μετέτρεψε τον εαυτό του σε ένα λευκό ταύρο για να την πλησιάσει.
Το σήμα της ΣΕΕ είναι λοιπον η εικόνα μιας γυναίκας που ιππεύει έναν ταύρο, σήμα που φθάνει στο σήμερα με όλο το νόημά του και τις παραπομπές σε έναν αρχαίο πολιτισμό και την παράδοση.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτό το εικονίδιο αντιπροσωπεύει ακριβώς την ιδέα που έχει η Συμμαχία για την Ευρώπη. Μια Ευρώπη βασισμένη σε αρχαίες έννοιες και με βαθιές ρίζες στην ιστορία. Μια Ευρώπη διαφορετική από αυτήν που ζούμε στις ημέρες αυτές, η οποία κυβερνάται μόνον από οικονομικές συμφωνίες και είναι δούλη τραπεζιτών και θεσμών. 

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

© Copyright 2019-2O21 - A.Konstantinou - All Rights Reserved