ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Η ραχοκοκαλιά, της εντός των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. πολιτικής των Εθνικιστών Ευρωβουλευτών πρέπει είναι η δημιουργία δομών συνεργασίας με κάθε υγιή πολιτικό σχηματισμό, στην βάση των στοιχειωδών Αξιών, προστασίας των Εθνικών πληθυσμών και των παραδόσεων της Ευρωπαϊκής ηπείρου.

Για την καλύτερη αντιπροσώπευση των ελληνικών συμφερόντων στην Ευρώπη, θα εργασθώ για την δημιουργία πολιτικού μετώπου συνεργασίας, με εθνικιστικές, πατριωτικές αλλά και γενικότερα ευρωσκεπτιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Στόχος η επιτέλεση στενών πολιτικών δεσμών, που θα ευκολύνουν την σύμπραξη και τον συντονισμό ενεργειών, απέναντι στις εθνο-αποδομητικές πολιτικές της Ε.Ε.
Η λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου, είναι προσεκτικά σχεδιασμένη, ώστε να περιορίζει τα περιθώρια κινήσεων στους βουλευτές, γι αυτό, θέλουμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη ανάμεσα στις εθνικιστικές ευρωπαϊκές δυνάμεις, ώστε να εντείνουμε την συνεργασία και να επηρεάσουμε έτσι, την διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Κοινοβούλιο, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Στο περιγραφόμενο αυτό πλαίσιο συνεργασίας, πρέπει να εστιάσουμε σε πρόσφορα πολιτικά θέματα τόσο ελληνικού ενδιαφέροντος όπως και ευρύτερου ευρωπαϊκού.
Αυτός θα είναι ο πρώτος πυλώνας των ενεργειών μας.

Ο δεύτερος πυλώνας στον οποίο θα εστιάσουμε, είναι η προσπάθεια μεταβολής ή ακόμη και ανατροπής, των ευρωπαϊκών πολιτικών, που ευθέως αντιτίθενται στα ελληνικά συμφέροντα. Οι πολιτικές αυτές θα καταγγελθούν και θα στηλιτευτούν, με επιχειρήματα, μελέτες και χρήση κάθε τεχνοκρατικής αλλά και ακτιβιστικής δυνατότητας.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στο πλαίσιο του δημογραφικού προβλήματος των ευρωπαϊκών εθνών, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια πολιτική στήριξης της ευρωπαϊκής οικογένειας και εγκατάλειψης της δήθεν αντιμετώπισης του δημογραφικού, μέσω της αμετροεπούς μετανάστευσης κάθε είδους.  Πρέπει να προστατευθεί η οικογένεια, να ενισχυθεί η ασφάλεια των ηλικιωμένων. Για τους σκοπούς αυτούς, υπάρχει μεγάλο πεδίο δράσης και συνεργασίας μεταξύ των εθνικιστικών συνδυασμών του Ευρωκοινοβουλίου.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Η υποστήριξη της Ε.Ε. στην μετανάστευση κάθε είδους, υπό την πρόφαση του προσφυγικού ασύλου, είναι κεντρικό για εμάς ζήτημα.  Οι επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία και στον Εθνικό κορμό είναι σημαντικότατες.
Αλλά και στην Ευρώπη μέσα στην οποία είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε, είναι το ίδιο σημαντικές. Κοινό σημείο του «μεταναστευτικού» θέματος είναι η αντίδραση όλων, αλλά πραγματικά όλων των Εθνών της Ευρώπης.  Μια αντίδραση που η Ε.Ε. διαλέγει να μην αφουγκράζεται, αλλά να καταπνίγει με λογοκρισία, φίμωση απόψεων, δαιμονοποίηση, αστυνομικά μέτρα και πλήρη απαξίωση της γνώμης των λαών.  Είναι ένας τομέας που σαφώς προσφέρεται για συνεργασία με τις υπόλοιπες Εθνικιστικές δυνάμεις της Ευρώπης.  Ειδικότερα σε κρατικό επίπεδο, το τρέχον ζήτημα της μετανάστευσης αποδεικνύεται για την Ελλάδα μη βιώσιμο λαμβάνοντας υπόψη τις δαπάνες που επιφέρει αλλά και τις σχετικές επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται από εθνικά κρατικά κεφάλαια, τα οποία συχνά τα διαχειρίζονται με ελάχιστη διαφάνεια, ενώ είναι διαπερατά από τη διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος.  Η αποτυχία του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης της μετανάστευσης είναι πιθανό και ίσως πρέπει, να θέσει υπό αμφισβήτηση το σύστημα Σένγκεν.   Οι ενέργειες εδώ είναι πολυεπίπεδες.
Αρχικά είναι οι ενέργειες σε επίπεδο σχεδιασμού ευρωπαϊκής πολιτικής:
• Πρέπει να επιδιώξουμε τη μείωση της πίεσης των ροών στα εξωτερικά σύνορα και της επακόλουθης εμπορίας ανθρώπων.
 Πρέπει να αναθεωρηθεί η ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης, από φιλο-μεταναστευτική, σε αποτρεπτική.
• Πρέπει επίσης στο ίδιο πνεύμα, να επιδιώξουμε τον έλεγχο των σημερινών ευρωπαϊκών αποστολών στη Μεσόγειο, έλεγχο ολότελα ασύμφορο για τη χώρα μας, ιδίως από τις ρήτρες που προβλέπουν την εκφόρτωση των πλοίων που χρησιμοποιούνται για τις επιχειρήσεις στα εθνικά μας λιμάνια, χωρίς καμία ευθύνη από τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
• Προφανώς είναι αναγκαία η αναθεώρηση της Σύμβασης του Δουβλίνου.
Κατόπιν, σημαντικές είναι και οι ενέργειες με βάση τα ήδη ισχύοντα, από τις συνθήκες:
Η συμμόρφωση με την αρχή της «δίκαιης κατανομής των αρμοδιοτήτων» που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ πρέπει στο προκείμενο ζήτημα να διασφαλιστεί μέσω της υποχρεωτικής και αυτόματης μετεγκατάστασης των αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, με βάση αντικειμενικές και μετρήσιμες παραμέτρους και την ανακατεύθυνση των αιτήσεων περί ασύλου προς άλλες χώρες.

Και τέλος οι άμεσες ενέργειες που απαιτούνται σε τοπικό επίπεδο: Λαμβάνοντας υπόψη τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, προτείνουμε οι διαδικασίες για την επαλήθευση του προσφυγικού δικαιώματος ή την ανάκλησή του να γίνονται με ασφάλεια και ταχύτητα, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης ταχέων διαδικασιών ή / και της αποδοχής των ισχυόντων συνόρων.  Επιβάλλεται να εφαρμοσθεί η ασφαλής ταυτοποίηση των βεβαίων χωρών καταγωγής και προέλευσης των προσφύγων με την συνδρομή της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών – IPA. Ταυτοχρόνως προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ορθή ισορροπία με τα συμφέροντα της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης είναι απαραίτητο να προβλεφθούν συγκεκριμένοι τύποι αδικημάτων που τους αφορούν και εάν διαπράττονται από αιτούντες άσυλο να οδηγούν στην άμεση απέλασή τους από τη χώρα.
Δεδομένου ότι οι σημερινοί υφιστάμενοι μηχανισμοί και η σημαντική χρηματοδότηση που διατίθεται για την υποδοχή και τη φιλοξενία των προσφύγων είναι στοιχείο έλξης της εγκληματικότητας, απαιτείται στενότερη παρακολούθηση του κόστους. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να δοθεί απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση των δημόσιων κονδυλίων που προορίζονται για το σύστημα υποδοχής, ώστε να εξαλειφθεί η διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος.  Είναι απαραίτητο να σπάσουμε την επιχείρησή των λαθρεμπόρων που προκαλεί ναυάγια και θανάτους στο Αιγαίο και να επιτύχουμε την εξάρθρωση των διεθνών εγκληματικών οργανώσεων διακίνησης ανθρώπων με την περαιτέρω συστηματική συνεργασία και της δικαστικής αστυνομίας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Η αξιολόγηση του παραδεκτού των αιτήσεων διεθνούς προστασίας πρέπει να πραγματοποιείται στις χώρες προέλευσης ή διέλευσης με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών οργανισμών, σε δομές που διασφαλίζουν την πλήρη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Με δυο λόγια τα hot spots πρέπει να γίνουν στην τουρκία κι όχι στην Ελλάδα.


Με σκοπό την εκπλήρωση των διαδικασιών και τον αποτελεσματικό επαναπατρισμό, πρέπει να ρυθμίζεται κράτηση για ολόκληρη την περίοδο που είναι αναγκαία ώστε να εξασφαλιστεί ότι η απομάκρυνση πραγματοποιείται εντός μέγιστης προθεσμίας 18 μηνών, σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις.
Ακόμη, απαιτείται αναγκαία αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την οικογενειακή επανένωση και τις κοινωνικές επιδοτήσεις προκειμένου να αποφευχθούν πλασματικές περιπτώσεις, αδικαιολόγητη χρήση των χορηγούμενων επιδοτήσεων και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική βιωσιμότητά τους σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της χώρας μας.  
Τέλος, είναι απαραίτητο να υπάρχουν κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέπουν τον άμεσο έλεγχο και το κλείσιμο όλων των ριζοσπαστικών ισλαμικών ενώσεων, καθώς και των τεμενών και τόπων λατρείας, όπως και αν ονομάζονται, που είναι παράνομοι.  Σε όλα τα παραπάνω η συνεργασία και η αλληλεγγύη, με τις ευρωπαϊκές εθνικιστικές δυνάμεις, στο πλαίσιο του Ευρωκοινοβουλίου, είναι απαραίτητη και εφικτή αλλά και εξόχως καθυστερημένη, εφόσον πρόκειται για την προστασία των ευρωπαϊκών Εθνών, την ευημερία των ευρωπαϊκών κοινωνιών αλλά και την διαφύλαξη των ευρωπαϊκών ηθών και παραδόσεων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο Ευρωκοινοβούλιο, για τις μεθόδους αστυνόμευσης της λαϊκής έκφρασης που χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε όλη την Ευρώπη. Υποτίθεται ότι η Ε.Ε. προωθεί την δημοκρατία και τον σεβασμό της κοινής γνώμης.  Όμως σε Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία, Πολωνία, Ρουμανία και Ελλάδα, έχουν συμβεί έκτροπα σε σχέση με τις διαδηλώσεις των πολιτών. Τα ίδια δε, κυβερνητικά σχήματα που ξυλοφορτώνουν τους πολίτες τους, δεν αντιδρούν καθόλου σε μαζικές διαδηλώσεις και έκτροπα από τους παράτυπους, έστω, μετανάστες.  Επιβάλλεται η δημιουργία ενός πολιτικού μπλοκ, που ανάμεσα σε άλλα, θα απαιτήσει την αυστηροποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας για τα κράτη μέλη που καταπατούν τα δικαιώματα ελεύθερης έκφρασης των πολιτών τους, επειδή διαφωνούν με τις πολιτικές τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παρότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες είναι διαφορετικού χαρακτήρα και εν πολλοίς ανταγωνιστικές, ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια σύγκλισης και κοινών στόχων, που θα έχουν βελτιωτικά αποτελέσματα στην οικονομική καθημερινότητα των ευρωπαίων πολιτών, τουλάχιστον στην ζώνη της Νοτίου Ευρώπης.
Για παράδειγμα, μπορούν να υπάρξουν συντονισμένες ενέργειες για την απομείωση του ΦΠΑ. Στόχος εδώ, θα είναι να περιορίσουμε ή να αφανίσουμε τις ρήτρες διασφάλισης της ΕΕ που συνεπάγονται την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, καθώς είναι ένα απαράδεκτο πλήγμα για τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Ο σκοπός είναι να μη προκαλείται μειονέκτημα στις τάξεις χαμηλού εισοδήματος. Μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη, επομένως, υπέρ όλων των φορολογουμένων : Οικογενειών και επιχειρήσεων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
Πεδίο συνεργασίας βρίσκεται επίσης, στην ανάγκη αντιμετώπισης των διεθνών συνθηκών που προωθούνται αυτή την στιγμή από την Ε.Ε. με ιδιαίτερη ταχύτητα και προχειρότητα, δηλαδή των συνθηκών Ceta, MES-China,ΤΤΙΡ.  Οι συνθήκες αυτές, αφενός δεν έχουν δοθεί με λεπτομερή και αναλυτική περιγραφή προς μελέτη. Αφετέρου αν και αποτελούν σημαντικότατες δεσμεύσεις για τις οικονομίες των ευρωπαϊκών κρατών, δεν έχουν τεθεί ποτέ σε δημόσια διαβούλευση, και ούτε φυσικά σε δημοψηφίσματα, όπως θα έπρεπε για τόσο δεσμευτικές συμβάσεις.
Ο στόχος τους είναι η εξάπλωση της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και ο περαιτέρω στραγγαλισμός των εθνικών και τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων, εκείνων που επιχειρούν έξω από τα πλαίσια πολυεθνικών εταιριών.
(CETA) – Η Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) είναι μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Έχει επικριθεί ως όφελος μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις πολυεθνικές εταιρείες, ενώ διακινδυνεύει καθαρές απώλειες, αύξηση της ανεργίας, και περιβαλλοντικές ζημίες επηρεάζοντας μεμονωμένους πολίτες. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ένα αμφιλεγόμενο μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους.  (MES) China – Κατά τους Κινέζους πρέπει να αποδοθεί στην Κίνα «Κατάσταση Οικονομίας της Αγοράς» Market Economy Status (MES) δυνάμει του τομέως 15 του Πρωτοκόλ. Προσβάσεως στον Παγκόσμιο Οργανισμό. Το αντικείμενο αποτελεί σοβαρό πολιτικό, οικονομικό και νομικό ζήτημα παγκοσμίως , διότι μετά τις 11 Δεκεμβρίου 2016 η Κίνα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικονομία της αγοράς και να χρησιμοποιούνται οι κινεζικές τιμές στον καθορισμό της κανονικής αξίας στις διαδικασίες αντι – dumping (εξισορρόπηση χαμηλού κόστους παραγωγής των κινεζικών προϊόντων, σε σχέση με τα ευρωπαϊκά, δηλαδή εν τέλει προστασία της εργασίας στην Ευρώπη)  (TTIP) – Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων. Πολυσχιδές και εκτενές Αντικείμενο. Επίσης χωρίς επαρκή ενημέρωση και με αδιαφάνεια για τις δεσμεύσεις αλλά και με πολλές διαρροές για επιμέρους σημεία, που προβλέπουν πλήρη αποδόμηση των εργασιακών δικαιωμάτων και της προστασίας των καταναλωτών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ο άνθρωπος και το περιβάλλον είναι όψεις του ίδιου νομίσματος. Όσοι δεν σέβονται το περιβάλλον δεν σέβονται τον εαυτό τους. Υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής και γνώσης περιβαλλοντικών ζητημάτων που μπορούν επίσης να οικοδομήσουν συμμαχίες και να φέρουν το οικολογικό ζήτημα στο κέντρο της πολιτικής. Στην Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συγκεντρωθούν πόροι στην αναγκαία συντήρηση του εδάφους και στην καινοτομία.
Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε την “πράσινη οικονομία”, την έρευνα, την καινοτομία και την κατάρτιση για την ανάπτυξη οικολογικού έργου και φυσικά την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.  Συγκεκριμένα, πρέπει να επανασχεδιαστούν στην Ε.Ε. τα όρια που επισημαίνονται από την αρχή της βιωσιμότητας:
 Για έναν ανανεώσιμο πόρο (εδάφη, νερό, δάση), το μέγιστο επιτρεπτό ποσοστό χρήσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ρυθμό αναγέννησής του. 
• Για έναν μη ανανεώσιμο πόρο, το βιώσιμο ποσοστό απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από εκείνο με το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί με ανανεώσιμο πόρο (για παράδειγμα: επενδύοντας μέρος των κερδών για την υιοθέτηση τεχνολογιών παραγωγής με ανανεώσιμες πηγές).  Στις εθνικές στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης, η υιοθέτηση αποτελεσματικών κανονιστικών μέσων που αποσκοπούν στην προώθηση της συνεχούς διάδοσης των μοντέλων αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα της κυκλικής οικονομίας.
Η μείωση της παραγωγής αποβλήτων και οι διαφοροποιημένες ποιοτικές συλλογές -που οδηγούν στην πραγματική ανάκτηση υλικών- επιτυγχάνονται επίσης μέσω:
• του σχεδιασμού της ανταμοιβής αγαθών και της μειωμένης φορολόγησης σε όσους παράγουν ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα αγαθά.
• της χρήσεως της οικιακής περισυλλογής με επακριβή τιμολόγηση για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μέσω της καταπολέμησης των αποβλήτων τροφίμων.
• της κατασκευής κέντρων επισκευής και επαναχρησιμοποίησης μεταχειρισμένων αγαθών.
Είναι απαραίτητο να αυξηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να ενθαρρύνεται και να απλοποιείται η έναρξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που συνδέονται με την ανάκτηση και την ανακύκλωση των υλικών. Πρόθεσή μας είναι να ευνοηθεί η διαχείριση αποβλήτων «μικρής αλυσίδας», η επαναχρησιμοποίηση της ύλης ως λίπασμα «κόμποστ» για τη μείωση των χημικών λιπασμάτων και την άρδευση (το κόμποστ είναι πλούσιο σε νερό).
Απαιτείται λεπτομερέστατη χαρτογράφηση όλων των πιθανών δομών που σχετίζονται με τον αμίαντο, ξεκινώντας από τα σχολεία, προκειμένου για την απομάκρυνση και απόθεση σε κατάλληλες θέσεις των υλικών που περιέχουν αμίαντο.
Επίσης, θα πιέσουμε την Ε.Ε. για την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας και πολιτικής, πρόληψης και φροντίδας των σεισμογενών περιοχών, καθότι εκτός των ανθρώπινων και υλικοτεχνικών προβλημάτων που εισάγει το πρόβλημα των σεισμών, εισάγει επίσης και οικολογικό θέμα, μέσω των υδρογεωλογικών κινδύνων που συνεπάγονται οι σεισμοί στις σεισμογενείς περιοχές. Για να αντιμετωπισθεί ο υδρογεωλογικός κίνδυνος χρειάζονται αναγκαίες δράσεις ώστε να επιτευχθεί πρόληψη που θα περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις τακτικής και έκτακτης συντήρησης του εδάφους σε περιοχές υψηλού κινδύνου, εκτός από την απαραίτητη εφαρμογή των μέτρων μετριασμού του υδρογεωλογικού κινδύνου.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΔΑΤΑ
Είναι απαραίτητο να επενδύσουμε στην ολοκληρωμένη δημόσια υπηρεσία ύδρευσης. Το σχέδιο που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Ε.Ε. ιδιωτικοποιήσεως των υδάτων, είναι σχέδιο θηλιάς στο λαιμό των λαών της Ευρώπης και οφείλουμε να αγωνιστούμε να το σταματήσουμε, εφαρμόζοντας τη λαϊκή βούληση που ουδέποτε εκφράστηκε υπέρ μιας τέτοιας ιδιωτικοποίησης. Αντίθετα, όπου έγιναν δημοψηφίσματα για το θέμα αυτό (π.χ. Ιταλία 2011), πάντα υπερίσχυσε η άποψη υπέρ του δημοσίου χαρακτήρος των υδάτων. Είναι απαραίτητο να σταματήσουμε την λεηλασία των δημόσιων πόρων υπέρ των πολυεθνικών και του Διεθνούς Κεφαλαίου και της πανευρωπαϊκής κατοχυρώσεως των φορέων παροχής υπηρεσιών δημόσιας διαχείρισης των υδάτων.
Παράλληλα, πρέπει να εξασφαλισθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για να ανανεωθεί το δίκτυο ύδρευσης όπου χρειάζεται, να απαλλαγούν οι σωλήνες από την παρουσία αμιάντου και μολύβδου και να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες, προκειμένου να εξασφαλισθεί καθαρό και ποιοτικό νερό σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΠΟΥ ΧΡΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ
Ο ελληνικός γεωργικός τομέας, ένας από τους πιο ελπιδοφόρους τομείς της οικονομίας πασχίζει εδώ και πολύ καιρό να επιβιώσει στον παγκόσμιο εμπορικό ανταγωνισμό. Οι γεωργοί κινούνται σε ένα σύστημα που διέπεται από πολιτικές ρύθμισης, οι οποίες σήμερα καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από την Κοινοτική Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ).  Ιστορικά, οι ελληνικές κυβερνήσεις υπήρξαν υποτακτικές και παραχωρητικές προς την Ε.Ε. σε σχέση με τις ανάγκες του γεωργικού τομέα, συχνά προτιμώντας να αφήσουν το πεδίο ελεύθερο σε ευρωπαϊκά συμφέροντα που αντιτίθενται στις εθνικές ανάγκες.  Εάν η Γεωργία δεν αποκτήσει ανοδική πορεία, δεν θα στηριχθεί επιτυχώς ούτε η εσωτερική οικονομία αλλά ούτε θα αποκτήσουν δυναμική οι εξαγωγές.
Είναι απαραίτητη μια μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Στο πλαίσιο αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη να ενσωματωθούν μέτρα στήριξης για τη γεωργία, ιδίως εκείνα της αγροτικής ανάπτυξης, με άμεσα επιδοτούμενες παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην πραγμάτωση στόχων γενικού συμφέροντος, όπως η προστασία του τοπίου, η υπεράσπιση των υδρογεωλογικών περιουσιακών στοιχείων και η ασφάλεια των τροφίμων. Η δέσμευσή μας για το μέλλον είναι να υπερασπιστούμε την κυριαρχία των ελληνικών τροφίμων στην Ελλάδα και να προστατεύσουμε τις πρωτοκαθεδρίες του “Made in Greece”. Για το σκοπό αυτό, είναι θεμελιώδες να επηρεάσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ε.E. Θεωρούμε ότι αποτελεί προτεραιότητα για την προστασία του “Made in Greece”, να υιοθετηθεί ένα σωστό και διαφανές ευρωπαϊκό σύστημα σήμανσης που εγγυάται ορθή ενημέρωση και προστασία των καταναλωτών.

ΑΛΙΕΙΑ
Πρέπει να υπάρξει συνεχής δράση αναφοράς στην αλιεία ώστε να πετύχουμε την πρακτική βοήθεια και στήριξη στην αλιεία μικρής κλίμακας. Να επανεξετασθούν οι ευρωπαϊκοί περιορισμοί και η κατεύθυνση που δόθηκε στο τομέα (όπως αυτές που επιβάλλουν οι «απαγορεύσεις αλιείας» που δεν βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, αλλά σε γραφειοκρατική αξιολόγηση) για την προστασία και ανάπτυξη της ελληνικής αλιείας.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κεντρικό ρόλο στην πολιτεία μας στο Ευρωκοινοβούλιο, θα είναι η προσπάθεια μεταβολής των απαγορεύσεων για την ελληνική οικονομία, που θεωρούμε σημαντικότατους αρνητικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας και ανταγωνιστικότητας.  Δύο από τις σημαντικότερες δεσμεύσεις, αλλά όχι οι μόνες, είναι η απαγόρευση στην χώρα μας ναυπήγησης πλοίων και ανάπτυξης αυτοκινητοβιομηχανιών. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι δεσμεύσεις.  Η χώρα μας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αν όχι την σημαντικότερη ναυτική δύναμη. Η απαγόρευση «χτισίματος» πλοίων στα ελληνικά ναυπηγεία, κόβει τα πόδια στην ελληνική ναυτιλία, ανεβάζοντας το κόστος του επιχειρείν, μεταφέροντας οφέλη της ναυτιλίας στο εξωτερικό και ζημιώνοντας την ελληνική οικονομία από δισεκατομμύρια δολλάρια κερδών και χιλιάδες εργαζομένων που θα μπορούσαν να φύγουν από το καθεστώς ανεργίας.  Είναι βασικός λόγος της συρρίκνωσης της ναυτικής εργασίας γενικότερα και του μαρασμού όχι μόνον των ναυτικών σχολών αλλά και δεκάδων επαγγελμάτων ,τεχνικών και εμπορικών που θα αναπτύσσονταν δίπλα στην λειτουργία των ναυπηγείων. Η απαγόρευση ανάπτυξης αυτοκινητοβιομηχανιών, στοχεύει επίσης στον περιορισμό της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Στοχεύει στην εξαφάνιση της ελληνικής τεχνικής καινοτομίας και έρευνας. Η χώρα μας θα μπορούσε να είναι σοβαρός ανταγωνιστής σε αυτή την αγορά. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι μόνον στην Κρήτη, στην δεκαετία 1950 – 1960 υπήρχαν σχεδόν τριάντα εταιρείες που παρήγαγαν κινητήρες για μικρά οχήματα. Και φυσικά και αυτή η δέσμευση χτυπά την εργασία και αυξάνει την ανεργία στην χώρα μας. Είναι εύκολο να κατανοήσουμε την ωφέλεια για την οικονομία , παραγωγής ελληνικού οχήματος, σε πολιτικό ή και στρατιωτικό επίπεδο. Τις εκατοντάδες επιχειρήσεις που θα αναπτύσσονταν υποστηρικτικά προς την βασική αυτοκινητοβιομηχανία και την τόνωση του εργασιακού δυναμικού. Και βεβαίως τον πακτωλό των χρημάτων που δεν θα διοχετεύεται στο εξωτερικό αλλά στην εγχώρια αγορά.

Και οι δύο αυτές απαγορεύσεις, αλλά και άλλες μικρότερου στρατηγικού εύρους, πρέπει να πολεμηθούν στα πλαίσια της Ε.Ε. αφού αποτελούν σαφή διάκριση για τους Έλληνες πολίτες, είναι αποικιοκρατικές, αντιδημοκρατικές και αντίθετες με τις αρχές ισότητας που θα έπρεπε να ισχύουν στην Ε.Ε.

Ποιοί είναι αυτοί που στέρησαν και στερούν με τέτοιες πολιτικές τεράστιο πλούτο από τον Ελληνικό λαό, αλλά και διογκώνουν έτσι την ανεργία; Είναι προφανές ότι οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ επέβαλαν με υπογραφές τους, τέτοιες απαράδεκτες χειροπέδες στην ελληνική οικονομία, αλλά είναι επίσης προφανές ότι οι Εθνικιστές δεν μπορούμε να ανεχτούμε τέτοιου είδους αποικιοκρατικές πολιτικές για τους Έλληνες.