ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο πλαίσιο του δημογραφικού προβλήματος τω ν Ευρωπαϊκών Εθνών, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια πολιτική στήριξης της ευρωπαϊκής οικογένειας και εγκατάλειψης της δήθεν αντιμετώπισης του δημογραφικού, μέσω της αμετροεπούς μετανάστευσης κάθε είδους. Πρέπει να προστατευθεί η οικογένεια, να ενισχυθεί η ασφάλεια των ηλικιωμένων. Για τους σκοπούς αυτούς, υπάρχει μεγάλο πεδίο δράσης και συνεργασίας μεταξύ των εθνικιστικών συνδυασμών του Ευρωκοινοβουλίου.

Η οικογένεια αποτελεί τον πυρήνα του Έθνους και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, σχεδιασμένα, βάλλεται. Οι κανόνες κοινωνικής διαβίωσης, ασφάλειας, εθίμων και παραδόσεων, ακόμη ακόμη και αυτή η ίδια η ταυτότητα του φύλλου, βρίσκονται υπό την διαβρωτική επιρροή μιας σκληρής και αδυσώπητης ψευδο-δημοκρατικής προπαγάνδας. Οι προσωπικές επιθυμίες μεταφράζονται σε κοινωνικές ανάγκες. Οι κοινωνικές πολιτικές δεν στοχεύουν στην συνοχή αλλά στην διάλυση των θεσμών και των παραδόσεων, που αποτέλεσαν για χιλιετίες το δομικό υλικό του Ευρωπαικού Πολιτισμού.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ανάγκη συνεργασίας κάθε πατριωτικής και εθνικής παράταξης στην Ευρώπη, ώστε να αντισταθούμε με επιτυχία στην διαγραφή της ταυτότητος και του πολιτισμού μας.