Μια απάντηση σε εκείνους που νομίζουν ότι: “Τα ξέρουν όλα”

Αιτιολόγηση της ψήφου μου για το θέμα: «The EU Facility for Refugees in Turkey»

και απάντηση σε κακεντρεχείς και ύποπτους “ενημερωτές”

Αξιότιμε κύριε Πανούση, κρίνω σκόπιμο να τοποθετηθώ εν ολίγοις εις ότι αφορά σε πρόσφατο δημοσίευσή σας που αναφέρεται στο πρόσωπό μου (παρά το ότι δεν σκεφθήκατε να ερωτήσετε εμένα). Συναφώς με το τεθέν ζήτημα περί της ψήφου μου στο Ευρωκοινοβούλιο σας αναφέρω τα ακόλουθα:

Ο μηχανισμός χρηματοδοτικής υποστηρίξεως της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία («The EU Facility for Refugees in Turkey»), δημιουργηθείς το 2016, υπήρξεν η απόκριση των κρατών μελών της ΕΕ στο αίτημα της Τουρκίας για σημαντική πρόσθετο χρηματοδότηση υποστηρίξεως των προσφύγων. Ο μηχανισμός διεχειρίζετο, έως τούδε, συνολικώς 6 δισεκατομμύρια €, προγραμματισθέντα εξ αρχής να δοθούν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση χρησιμεύει για την χρηματοδότηση έργων εκτεινομένων μέχρι τα μέσα του 2021, (στα έτη 2016-2019 έχουν ήδη διατεθεί 2,4 δισεκατομμύρια €). Η δε δευτέρα δόση χρησιμεύει για την χρηματοδότηση έργων εκτεινομένων μέχρι τα μέσα του 2025. Η διοικούσα επιτροπή του μηχανισμού στηρίξεως προεδρεύεται από την Ευρωπαϊκήν Επιτροπή, απαρτίζεται δε από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ, ενώ η Τουρκία έχει μόνον συμβουλευτικό ρόλο. Οι αποφάσεις χρηματοδοτήσεως λαμβάνονται βάσει αξιολογήσεως των δηλουμένων αναγκών και συμφώνως προς την διαδικασία των εκάστοτε χρηματοδοτουμένων μέσων.

Μόνιμη πιεστική επωδός της τουρκικής κυβερνήσεως, δικαιολογούσα τις δόλιες και επιθετικές πρακτικές της στο προσφυγικό – λαθρομεταναστευτικό ζήτημα, είναι ότι η ΕΕ δεν τηρεί τις από του 2016 δεσμεύσεις της έναντι της Τουρκίας για την χορήγηση της σημαντικής οικονομικής ενισχύσεως ! Μάλιστα η τουρκική κυβέρνηση διεμαρτυρήθη επανειλημμένως και επί μακρόν επειδή η ΕΕ δεν της καταβάλλει δια μιάς ολόκληρο το ποσόν των 6 δισεκατομμυρίων €. Χαρακτηριστικώς, κατά τον παρελθόντα Ιανουάριον, όταν η Γερμανίς καγκελάριος επεσκέφθη την Κωνσταντινούπολη, ο φίλος της Ερντογάν εζήτησεν πιεστικώς περισσοτέρα οικονομική στήριξη, «ώστε να αντιμετωπίσει η Τουρκία το προσφυγικό» και επίσης διεμαρτυρήθη γιά την πρακτικήν της ΕΕ, που δεν δίδει τα χρήματα απ’ ευθείας στο τουρκικό Δημόσιο. Την δοκιμήν των παρελκομένων της συναφούς τουρκικής ατιμίας και δολιότητος υπέστη η Ελλάς στην παρέβριο ζώνη τον παρελθόντα Μάρτιο, εκτιμώ δε ότι αυτά προδιέγραψαν με σαφήνεια τις δυνητικές εισβολές σε όλα τα ανατολικά μας σύνορα.

Συνεπώς απεφάσισα περί της ψήφου μου με μόνον γνώμονα την κατ’ εμέ οφελιμοτέραν επιλογή οικονομικής εργαλειοποιήσεως του θέματος, ώστε, κατά το δυνατόν, να απομειωθεί και να αποστασιοποιηθεί χρονικώς μία ευρεία γενικευμένη επανάληψη κατακλυσμού της εθνικής επικρατείας από «πρόσφυγες». Αφού -επί του παρόντος- η Ελλάς δεν δύναται (και οι κυβερνήσεις της δεν τολμούν), να προστατευθεί επαρκώς και διαρκώς βάσει της ισχύος της, εκτιμώ ότι πρέπει να κάμει την προσφοροτέρα δυνατή χρήση των νυν διεθνών παραγόντων και συνθηκών.

Η έκθεση της εισηγητρίας Γερμανίδος βουλευτού Monika Hohlmeier («Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα» – γερμανική «Χριστιανοσοσιαλιστική Ένωσις») προέτεινε στο Ευρωκοινοβούλιο την έγκριση της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενισχυτική αναθεώρηση του υφισταμένου προϋπολογισμού (επιπλέον χρηματοδότηση) και αυτή υιοθετήθη με 557 ψήφους υπέρ, 72 κατά και 59 αποχές.

Οι εγκριθέντες πόροι ύψους 485 εκ. ευρώ προορίζονται για την συνέχιση της χρηματοδοτήσεως των δυο κυρίων προγραμμάτων ανθρωπιστικής υποστηρίξεως στην Τουρκία, δηλαδή συνέχιση της χρηματοδοτήσεως του «Κοινωνικού Δικτύου Ασφαλείας Εκτάκτου Ανάγκης» (ESSN) και της «Υπό Όρους Μεταφοράς Χρημάτων για την Εκπαίδευση» (CCTE). Τα ήδη υφιστάμενα προγράμματα (από το 2016 – ESSN και 2017 – CCTE) με την νέα επιδότησή τους θα επεκταθούν επί πλέον έως το τέλος του 2021. Αυτά επιτρέπουν την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών (στέγη, τροφή κλπ.) περισσοτέρων από 1.700.000 προσφύγων στην Τουρκία με άμεσο μηνιαία χρηματοδότηση (ESSN) και την τακτική σχολική φοίτηση περισσοτέρων από 600.000 παιδιών (CCTE) με διμηνιαία παροχή βοηθήματος. Αμφότερα τα προγράμματα είναι πληρωτέα μέσω ατομικής ηλεκτρονικής χρεωστικής κάρτας.

Προφανώς η χρηματοδοτική υποστήριξη της ΕΕ προς τους πρόσφυγες είναι εξόχως σημαντική και γιά την εκβιαστική «διαχειρίστριά» τους Τουρκία, καθώς γεννώνται εμμέσως πολλές ωφέλειες γιά αυτήν, οπως προκύπτει από τις δράσεις που εχρηματοδοτήθησαν την τελευταία διετία με χρήματα Ευρωπαίων φορολογουμένων (απανθισματικώς αναφέρεται ότι 4.000 καθηγητές της Τουρκικής γλώσσης απασχολούνται για να παρέχουν γλωσσική κατάρτιση σε περισσότερα από 230.000 παιδιά, ενώ εδημιουργήθησαν 180 νέα σχολεία για να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες).

Σημειωτέον εδώ ότι, η Τουρκία «φιλοξενεί» και «διαχειρίζεται» περισσότερα από 4.000.000 προσφύγων, 70% των οποίων είναι γυναικόπαιδα. Η πλειονότης αυτών διαβιεί εκτός καταυλισμών, ενώ περίπου 3.600.000 από τον πληθυσμόν αυτόν είναι συριακής εθνικότητος που έφυγαν ώστε να σωθούν από τον πόλεμο στην πατρίδα τους. Μεταξυ των προσφύγων υπάρχουν επίσης γυναικοπαιδα Γεζιτών και Κουρδων.

Με τα εγκριθέντα από το ψήφισμα κονδύλια, στην Ιορδανία και στον Λίβανο θα υποστηριχθούν με 100 εκ. € συνολικώς, τόσον οι τοπικές κοινωνίες των κοινοτήτων υποδοχής που φιλοξενούν πρόσφυγες, όσον και οι εκει φιλοξενούμενοι Σύριοι και Παλαιστίνιοι πρόσφυγες (από την Συρία). (Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση δράσεων αφορουσών στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην ενίσχυση βιοτικών πόρων και στην παροχή υπηρεσιών υγείας, αποχετεύσεως, υδρεύσεως και διαχειρίσως απορριμμάτων.)

Όλα τα προγράμματα που επιδοτούνται από την ανθρωπιστική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εφαρμόζονται και επιβλέπονται από υπηρεσίες του ΟΗΕ και της «Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου».

Γιά λόγους πραγματολογικής ακριβολογίας και ηθικής τάξεως σας έστειλα το παρόν κείμενο για την εν ολίγοις στοιχείωση της επιλογής μου, αν και θεωρώ εκ προοιμίου δεδομένη την ύπαρξη ενός χρεμυλίου αντανακλαστικού («ου με πείσεις καν με πείσης»).

Κατανοώ βεβαίως ότι επί ένα έτος ευρισκόμεθα σε φάση απεξαρθρώσεως και αλληλοσπαραγμού στον εθνικό – πατριωτικό «χώρο». Αυτό το δρώμενο προφανώς ωφελεί τους αντιπάλους και εχθρούς των εθνικών ιδεών (αγοραίους ή «αφελείς»), οι οποίοι το επιμελούνται και προάγουν. Όμως πιστεύω ακραδάντως ότι οι όποιες εύηχες καταγγελτικές κραυγές κάθε δικαίας οργής δεν συνιστούν ιδεολογική συνέπεια και κυρίως δεν παράγουν την ζητουμένη εθνική πολιτική, η οποία πρέπει να είναι ψυχρή και έξω από κομματικά πλαίσια.  

Στο τελευταίο κείμενό σας, αναφέρεστε στο πρόσωπό μου με απαξιωτικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς τους οποίους και σας επιστρέφω. 

Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις την γνώμη και την άποψή σου και να την υποστηρίζεις με επιχειρήματα από το να προσπαθείς να την επιβάλλεις με ύβρεις και χαρακτηρισμούς.  

Η υπόλοιπη «πολιτική ανάλυση» σας στερείται λογικής συγκροτήσεως και είναι παντελώς εσφαλμένη, αν όχι συκοφαντική.  

Ο τ. Ευρωβουλευτής κ. Φουντούλης τον οποίο επικαλείστε στο κείμενό σας, προφανώς θα εψήφιζε διαφορετικώς και η άποψή του είναι σεβαστή, όμως δεν με ευρίσκει σύμφωνο.  

Τέλος είναι σαφώς ατυχής η σύνδεση του ζητήματος της Αγίας Σοφίας και της προκλητικής αποφάσεως της Τουρκίας να την μετατρέψει σε τζαμί, με την οικονομική δέσμευση της Ε.Ε. από το 2016, μάλλον δε το αντιλαμβάνεστε και εσείς αφού μόνος σας λέτε ότι δεν αναφερθήκατε εξ αρχής σε αυτό, για να μην αποπροσανατολίσετε. 

Αθανάσιος Κωνσταντίνου 

Similar Posts