ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η χώρα μας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αν όχι την σημαντικότερη ναυτική δύναμη.

Η απαγόρευση «χτισίματος» πλοίων στα ελληνικά ναυπηγεία, κόβει τα πόδια στην ελληνική ναυτιλία, ανεβάζοντας το κόστος του επιχειρείν, μεταφέροντας οφέλη της ναυτιλίας στο εξωτερικό και ζημιώνοντας την ελληνική οικονομία από δισεκατομμύρια δολλάρια κερδών και χιλιάδες εργαζομένων που θα μπορούσαν να φύγουν από το καθεστώς ανεργίας.

Είναι βασικός λόγος της συρρίκνωσης της ναυτικής εργασίας γενικότερα και του μαρασμού όχι μόνον των ναυτικών σχολών αλλά και δεκάδων επαγγελμάτων, τεχνικών και εμπορικών που θα αναπτύσσονταν δίπλα στην λειτουργία των ναυπηγείων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ναυτιλία, αποτελεί για την Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ. Και παραδόξως απαξιώνεται από όλες σχεδόν τις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις. Οι έδρες των εφοπλιστικών επιχειρήσεων μεταφέρονται στο εξωτερικό, η χρήση της Ελληνικής Σημαίας από τις επιχειρήσεις μειώνεται συνεχώς, η ναυτική εργασία δεν υποστηρίζεται, δεν προβάλλεται και δεν προωθείται από το κράτος. Υπάρχει θα λέγαμε μια κατεύθυνση, για να μην πούμε συνωμοσία, οικονομικής απαξίωσης της Ναυτιλίας. Όλο αυτό το πλαίσιο πρέπει να αλλάξει και η ναυτιλία να γίνει και πάλι κινητήριος μοχλός για την Ελληνική οικονομία.

Απαραίτητο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η άρση οιανδήποτε απαγορεύσεως μας έχει επιβληθεί από την Ε.Ε. για την ελεύθερη και απρόσκοπτη αναδιοργάνωση και ανάπτυξη της Ελληνικής Ναυτιλίας. 
 

© Copyright 2019-2O21 - A.Konstantinou - All Rights Reserved