06/2020
Ενδομητρίωση: Έρευνα στο πλαίσιο του νέου προγράμματος για την υγεία 2021-2027

Μία στις δέκα γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας πάσχει από ενδομητρίωση, μια επώδυνη πάθηση της μήτρας που προκαλεί πόνο ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, προξενεί έως και αναπηρία ή αδυναμία τεκνοποίησης με φυσικό τρόπο.

Τα ακριβή αίτια της ενδομητρίωσης παραμένουν άγνωστα έως τώρα και μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί αποτελεσματικές θεραπείες. Επιπλέον, μετά την οριστική διάγνωση απαιτείται η πραγματοποίηση επεμβατικής χειρουργικής.

Η ενδομητρίωση έχει έντονο κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο όχι μόνο στην προσωπική και οικογενειακή ζωή, αλλά και στην επαγγελματική ζωή των γυναικών, οι οποίες πρέπει να ζητούν συχνά αναρρωτική άδεια ή να κάνουν πολυάριθμες απουσίες, αλλά και στην οικονομική τους κατάσταση, δεδομένου ότι οι λίγες θεραπείες που είναι διαθέσιμες στις μέρες μας είναι ακριβές και μακροχρόνιες.

Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα, στο οποίο αναφερόταν συγκεκριμένα η περίπτωση της ενδομητρίωσης ως παραδείγματος διακρίσεων στην έρευνα σχετικά με τις γυναικείες παθολογίες και στη σχετική αντιμετώπισή τους, καθώς και τη σημασία προώθησης της έρευνας όσον αφορά τις αιτίες, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης, μπορεί η Επιτροπή να απαντήσει στις εξής ερωτήσεις:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την υγεία 2021-2027, πώς σκοπεύει να προωθήσει την έρευνα σχετικά με την ενδομητρίωση;

2. Σκοπεύει να διευκολύνει την ανταλλαγή κλινικών δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, ξεκινώντας από την ανάλυση των δεδομένων ανά γεωγραφικό πεδίο, με σκοπό την κατάρτιση κοινών στρατηγικών παρέμβασης ως προς αυτή την ασθένεια;Βουλευτές που στηρίζουν την ερώτηση
Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτών εκτός των συντακτών: Marco Dreosto (ID), Isabella Tovaglieri (ID), Dominique Bilde (ID)

 

© Copyright 2019-2O21 - A.Konstantinou - All Rights Reserved