ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
 

Η Βιομηχανική και Βιοτεχνική παραγωγή στην χώρα μας, έχει ισχυρά πληγεί, από διάφορες κοινοτικές δεσμέυσεις με χαρακτηριστικότερη εκείνη της  απαγόρευση ανάπτυξης αυτοκινητοβιομηχανιών. Μια δέσμευση που ευθέως χτυπά καίρια την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Στοχεύει απαξίωση και τελικά στην εξαφάνιση της ελληνικής τεχνικής καινοτομίας και έρευνας. Η χώρα μας θα μπορούσε να είναι σοβαρός ανταγωνιστής σε αυτή την αγορά.
Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι μόνον στην Κρήτη, στην δεκαετία 1950 – 1960 υπήρχαν σχεδόν τριάντα εταιρείες (!) που παρήγαγαν κινητήρες για μικρά οχήματα.


Και φυσικά και αυτή η δέσμευση περιορίζει την εργασία και αυξάνει την ανεργία στην χώρα μας. Είναι εύκολο να κατανοήσουμε την ωφέλεια για την κοινωνία, παραγωγής ελληνικού οχήματος, σε οικονομικό, αλλά και σε στρατιωτικό επίπεδο.

Είναι εύκολο να αναλογισθούμε τις εκατοντάδες επιχειρήσεις που θα αναπτύσσονταν υποστηρικτικά προς την βασική αυτοκινητοβιομηχανία και την τόνωση του εργασιακού χώρου και δυναμικού. Και βεβαίως, την ενίσχυση της οικονομίας και από τον πακτωλό των χρημάτων που δεν θα διοχετεύεται στο εξωτερικό, αλλά θα παραμένει στην εγχώρια αγορά.
Γενικότερα, οφείλουμε και  θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα και την εγκαθύδριση του "made in Greece" ως ισχυρού εμπορικού σήματος.

© Copyright 2019-2O21 - A.Konstantinou - All Rights Reserved