ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο ελληνικός γεωργικός τομέας, ένας από τους πιο ελπιδοφόρους τομείς της οικονομίας πασχίζει εδώ και πολύ καιρό να επιβιώσει στον παγκόσμιο εμπορικό ανταγωνισμό.

Οι γεωργοί κινούνται σε ένα σύστημα που διέπεται από πολιτικές ρύθμισης, οι οποίες σήμερα καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από την Κοινοτική Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ).
Ιστορικά, οι ελληνικές κυβερνήσεις υπήρξαν υποτακτικές και παραχωρητικές προς την Ε.Ε. σε σχέση με τις ανάγκες του γεωργικού τομέα, συχνά προτιμώντας να αφήσουν το πεδίο ελεύθερο σε ευρωπαϊκά συμφέροντα που αντιτίθενται στις εθνικές ανάγκες.

Εάν δεν αναπτυχθεί η Γεωργία δεν αποκτήσει ανοδική πορεία, ούτε η εσωτερική οικονομία αλλά ούτε θα αποκτήσουν δυναμική οι εξαγωγές.  Είναι απαραίτητη μια μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ).
Στο πλαίσιο αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη να ενσωματωθούν μέτρα στήριξης για τη γεωργία, ιδίως εκείνα της αγροτικής ανάπτυξης, με άμεσα επιδοτούμενες παρεμβάσεις που αποσκοπούν ειδικότερα στην πραγμάτωση στόχων γενικού συμφέροντος, όπως η προστασία του τοπίου, η υπεράσπιση των υδρογεωλογικών περιουσιακών στοιχείων και ασφάλεια των τροφίμων.

Η δέσμευσή μας για το μέλλον είναι να υπερασπιστούμε την κυριαρχία των ελληνικών τροφίμων στην Ελλάδα και να προστατεύσουμε τις πρωτοκαθεδρίες του “Made in Greece”.
Για το σκοπό αυτό, είναι θεμελιώδες να επηρεάσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ε.E.


© Copyright 2019-2O21 - A.Konstantinou - All Rights Reserved