ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

Η γραφειοκρατική υποδομή της Ε.Ε. τείνει να αφαιρέσει την λήψη αποφάσεων από τους εκλεγμένους των Λαών και να την παραχωρήσει σε διορισμένους γραφειοκράτες.

Αυτό αποτελεί έναν ισχυρότατο κίνδυνο για τους Ευρωπαίους, που μέρα με την μέρα, βλέπουμε να ενισχύεται ένας απρόσωπος μηχανισμός, ο οποίος τελικά δεν είναι υπόλογος σε κανέναν. 
Αν δεν αντιδράσουμε, σε πολύ λίγο χρόνο, την ανάγκη για την κοινωνική συνοχή, την εργασιακή ειρήνη, την ποιότητα διαβίωσης και τον πολιτισμό, δεν θα καθορίζει ο ψηφοφόρος μέσω των επιλογών του, αλλά η τερατώδης γραφειοκρατία ενός απάνθρωπου υπερκράτους.
 
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο Ευρωκοινοβούλιο, για την στηλίτευση των μεθόδων κατάπνιξης της λαϊκής έκφρασης που χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε όλη την Ευρώπη.

Υποτίθεται ότι η Ε.Ε. προωθεί την δημοκρατία και τον σεβασμό της κοινής γνώμης.
Όμως σε Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία, Πολωνία, Ρουμανία και Ελλάδα, έχουν συμβεί έκτροπα σε σχέση με τις διαδηλώσεις των πολιτών. Τα ίδια δε, κυβερνητικά σχήματα που ξυλοφορτώνουν τους πολίτες τους, δεν αντιδρούν καθόλου σε μαζικές διαδηλώσεις και έκτροπα από τους παράτυπους, έστω, μετανάστες.  

Επιβάλλεται η δημιουργία ενός πολιτικού μπλοκ, που ανάμεσα σε άλλα, θα απαιτήσει την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τα κράτη μέλη που καταπατούν τα δικαιώματα ελεύθερης έκφρασης των πολιτών τους, επειδή διαφωνούν με τις πολιτικές τους. 

© Copyright 2019-2O21 - A.Konstantinou - All Rights Reserved