© Copyright 2019-2O21 - A.Konstantinou - All Rights Reserved

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΟΝΚ ΚΟΝΓΚ

Η επιβολή των εκλογικών μεταρρυθμίσεων του Χονγκ Κονγκ εκ μέρους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (της φερομένης και ως «Κυρίως Ηπειρωτικής Χώρας») θα εξασφαλίσει ότι το Πεκίνο δεν θα αντιμετωπίσει κάποια ουσιαστική αντίθεση στην εξουσία του στο Χονγκ Κονγκ, προκαλώντας περαιτέρω θραύση και κατακερματισμό του κινήματος της αντιπολιτεύσεως.

Στις 30 Μαρτίου, η «Μόνιμη Επιτροπή» του «Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου» της Κίνας εξέδωσε την τελική έγκριση των σαρωτικών εκλογικών μεταρρυθμίσεων στο Χονγκ Κονγκ, τις οποίες εδημοσίευσε ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίγνκ, επιτρέποντάς να τεθούν σε ισχύ στις 31 Μαρτίου. Με αυτόν τον τρόπο, οι νομοθέτες παρουσίασαν τις πλήρεις λεπτομέρειες των μέτρων που είχαν ως κομβικό στόχο τον περιορισμό των αναταραχών εκ μέρους της αντιπολιτεύσεως, συμπεριλαμβανομένης και της εκτεταμένης εξετάσεως των υποψηφίων ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα εισέλθουν στους διοικητικούς μηχανισμούς ως αξιωματούχοι, άνθρωποι κινούμενοι κατά του κινεζικού κράτους:

        • Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβληθούν σε τέσσερις γύρους διαδοχικού ελέγχου πριν             τους επιτραπεί να διεκδικήσουν το αξίωμά τους. Πρώτον, πρέπει να             συγκεντρώσουν επαρκείς υποψηφιότητες και από τους πέντε τομείς της ολοένα             και περισσότερον υπέρ του Πεκίνου «Διευθυνούσης Εκτελεστικής Εκλογικής             Επιτροπής». Στη συνέχεια, θα αντιμετωπίσουν έλεγχο από την μονάδα εθνικής             ασφαλείας της αστυνομικής δυνάμεως του Χονγκ Κονγκ, την επιτροπή εθνικής             ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ και τέλος από μια νεοσύστατη ειδική επιτροπή             προεκλογικού ελέγχου. Καμία από τις αποφάσεις ελέγχου των διαφόρων             επιπέδων δεν θα υποβληθεί σε δικαστικό έλεγχο και δεν θα αναθεωρηθεί.

        • Το Νομοθετικό Συμβούλιο έχει μέλη που εκλέγονται από το ευρύτερο κοινό μόνο 20             άτομα (από τους πρόσφατα διευρυμένους σε 90 τον αριθμό νομοθέτες), με τους             40 επιπλέον άτομα να διορίζονται απευθείας από την «Διευθύνουσα Εκτελεστική             Εκλογική Επιτροπή» και τα υπόλοιπα 30 να επιλέγονται από επαγγελματικές             ομάδες. Αυτές οι επαγγελματικές ομάδες, γνωστές ως «Λειτουργικές Εκλογικές             Περιφέρειες», θα μεταρρυθμιστούν για να προσθέσουν περισσότερους εκλογείς             υπέρ του Πεκίνου. Ο τομέας της τεχνολογίας των πληροφοριών θα αφαιρεθεί και             θα αντικατασταθεί από αντιπροσώπους «Συνδέσμου Κινεζικών Επιχειρήσεων του             Χονγκ Κονγκ».

        • Η «Διευθύνουσα Εκτελεστική Εκλογική Επιτροπή» θα ελέγχεται αυστηρότερα και             θα διάκειται ανοικτά υπέρ του Πεκίνου. Θα εποπτεύεται από έναν νέο             «Eπικεφαλής Σύνεδρο Κλητευτή», ο οποίος πρέπει να έχει ήδη ηγετική θέση στην             πολιτεία. Συμφώνως προς την Κυβερνήτρια του Χονγκ Κονγκ Κάρι Λαμ αυτός ο             επικεφαλής κλητευτής θα είναι ένας από τους Αντιπροέδρους του «Κινεζικού             Λαϊκού Πολιτικού Συμβουλευτικού Συνεδρίου» (CPPCC), του ανωτέρου             συμβουλευτικού οργάνου της Λαϊκής Δημοκρατίας.

        • Και οι 117 εκπρόσωποι του Επαρχιακού Συμβουλίου απεμακρύνθησαν από την             Εκλογική Επιτροπή, ενώ 300 νέα μέλη θα υλοποιήσουν την αντικατάστασή τους:             Πατριωτικές ομάδες, μέλη του CPPCC και δημοτικοί φορείς που κυριαρχούνται             από φιλοκυβερνητικούς αξιωματούχους (στις επιτροπές διαμερισματικών             περιοχών, καταπολεμήσεως του περιοχικού εγκλήματος και περιφερειακές             επιτροπές  πυρασφαλείας) καθώς και αντιπρόψωποι του Χονγκ Κονγκ με μόνιμη             έδρα κατοικίας την ηπειρωτική χώρα.

Ο προγραμματισμός των νομοθετικών / βουλευτικών εκλογών με τη χρήση αυτών των νέων κανόνων θα αφήσουν όντως την αντιπολίτευση περιθωριοποιημένη και σαφώς διχασμένη μεταξύ εκείνων που επιθυμούν να συνεργασθούν με το Πεκίνο και εκείνων που προτίθενται να συνεχίσουν την αντιπαράθεση.

Στις 30 Μαρτίου, ο νυν Πρόεδρος του «Νομοθετικού Συμβουλίου» (δηλαδή της Βουλής του Χονγκ Κονγκ) Άντριου Λιάνγκ Κβάν-γιουέν ανακοίνωσε ότι οι ήδη καθυστερημένες επί ένα έτος εκλογές του Νομοθετικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν τον Δεκέμβριο και όχι τον Σεπτέμβριο όπως είχε αρχικώς προγραμματισθεί.

        • Η εξασθένιση της επιδημίας της COVID-19 στο Χονγκ Κονγκ και η διάθεση των             προφυλακτικών εμβολίων, για άλλη μια φορά, θα αυξήσουν την προοπτική             αντιδράσεων διαμαρτυρίας στην πόλη. Ωστόσον, η προσχεδιασμένη ευρεία             καταστολή από τις δυνάμεις της εθνικής ασφάλειας, θα αποτρέψει την εκτεταμένη             προσέλευση διαδηλωτών, δεδομένου του ευλόγου φόβου της συλλήψεως αλλά             και των ήδη γενομένων συλλήψεων πολλών βασικών προσώπων του κινήματος             διαμαρτυρίας.

        • Τυχόν διαμαρτυρίες που θα αναδυθούν εν τέλει, είναι πιθανόν να κυριαρχούνται             από φοιτητές και νέους, οι οποίοι είναι προθυμότεροι να αψηφούν τις αρχές και             ενδέχεται να προκαλέσουν πράγματι χαοτικές συγκρούσεις με την αστυνομία που             θα  επικαλεσθεί ευχερώς ζήτημα αναγκαίας ευρείας καταστολής για λόγους             εθνικής ασφαλείας.

Α. Κωνσταντίνου Copyright 2019 - 2021 - A.Konstantinou - All Rights Reserved