Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ   
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ

Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής - Μη Εγγεγραμμένος
Στρατιωτικός Ιατρός, Ταξίαρχος ε.α.

Την αποκλειστική ευθύνη για τις απόψεις που δηλώνονται  εδώ φέρει/-ουν ο/οι συντάκτης/-ες. Οι απόψεις αυτές δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.